Informace o rizicích látky – Panenka Baby Lovely, NO: C012

Vytvořeno: 13. 1. 2015 Poslední aktualizace: 13. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Baby Lovely, NO: C012

značení dle dolepené etikety: Mini Baby Annabell, A68024,

EAN: 8860876680247 (kód neodpovídá žádné existující zemi)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce (firma dle značení): HOAVICO s.r.o., Stachova 51/5, 149 00 Praha 4 – Háje, IČ: 45315019

Prodejce: Dinh Dung Tran, Demlova 1657/1, 148 00 Praha – Kunratice, IČ: 28884434

(provozovna: AAA Elektra, Škroupova 1, 301 00 Plzeň)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 14,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka s dlouhými blond vlasy svázanými do culíků. Panenka je oblečena do bílých saténových šatů s barevnými puntíky. Výrobek je balen do papírové skládačky s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na čelní straně se nachází jen anglický název výrobku, na zadní straně jsou kromě názvu výrobku i další anglické texty (popis vlastností výrobku, tvrzení, že je výrobek vyroben dle mezinárodních norem, uvedení země původu, upozornění na nebezpečí udušení vinou obsahu malých částic a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let). Dále se zde nachází kód výrobku (NO: C012), piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a recyklační symbol. Na výrobek je dolepena etiketa s českým názvem s popisem výrobku neodpovídajícím obsahu (deklaruje, že se jedná o panenku se spacáčkem, čepičkou, plenkou a lahvičkou – toto příslušenství výrobek neobsahuje), s uvedením neexistujícího čarového (EAN) kódu, dovozcem, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, piktogramem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogramem materiálového složení.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy