Informace o rizicích látky – Panenka ANNETTE

Vytvořeno: 23. 7. 2014 Poslední aktualizace: 23. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka ANNETTETM, Simulating the true, NO.AT3

značení dle dolepené etikety: MIMINKO PLAVÁČEK, EAN: 8592065028645

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: BELLA NOVA, s.r.o., Lesnická 157, Písek (dle OŘ: Prokopova 18, 397 01 Písek),

IČ: 25167995

Prodejce:  Jan Novotný, Bartoňova 831, 530 12 Pardubice – Studánka, IČ: 88051528

(provozovna: Pernštýnská 41, 530 02 Pardubice – Pardubice – Staré Město)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 12 cm z měkčeného materiálu podoby miminka bez šatů, s pohyblivýma rukama a nohama. Miminko je v sedící poloze připevněno v růžové papírové skládačce ve tvaru sedačky. Na přední straně sedačky je 2 × název výrobku společně s textem „Simulating the true“ a s anglickým vymezením hračky pro děti nad 3 roky (3+ years). Na zadní straně výrobku jsou různé anglické texty a kód výrobku NO.AT3. Je zde nalepena bílá papírová etiketa s uvedením distributora, informací o nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí a s tím související určení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), pokynů k používání výrobku, značky shody CE, českým názvem výrobku, čarovým (EAN) kódem a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy