Informace o rizicích látky – Panenka ANGEL THE BEAUTIFUL GIRLS SET

Vytvořeno: 25. 10. 2013 Poslední aktualizace: 25. 10. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

ANGEL THE BEAUTIFUL GIRLS SET, My Delicate, FASHION VOGUE GIRL, NO.2388

značení na dolepené etiketě: Panenka, Baba játék, PT6123, TOY805191, 33*14.5*4.5CM, A73658#DOLL TOY, CET NO: 10082588887TS, EAN: 6933315571238
Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Dovozce/ Distributor dle nabývacích dokladů: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4,  IČ: 27394069
Prodejce:  Van Dung Bui, Prachatická 47, 384 51  Volary, IČ: 26012448; provozovna: MAXi HiT, Tovární 197, 381 01  Český Krumlov

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 32,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 28 cm s dlouhými blond vlasy svázanými do culíku a modrýma očima, oblečená do různobarevných šatů. Součástí balení je zelená kytara a další dvoje šaty. Panenka je balena v barevné kartonové krabičce s plastovým průhledem. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku a jeho určení pro děti nad 3 roky (3+ YEAR). Na zadní straně kartonu je uveden kód výrobku NO.2388, země původu, značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, což je vyjádřeno i anglickým textem (včetně upozornění na nebezpečí udušení malými částmi). Na dolepené etiketě jsou další kódy výrobku, jeho český název, EAN kód, uvedení země původu a dovozce, varování před obsahem malých částí a upozornění o nevhodnosti pro děti do 3 let.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětná fotografie v příloze.

Přílohy