Informace o rizicích látky – Panenka Angel Girl, Really Exciting

Vytvořeno: 23. 1. 2014 Poslední aktualizace: 23. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Angel Girl, Really Exciting

značení dle dolepených etiket: Panenka v krabici, Item No 4911110, B: 144, 18820080, EAN: 8713149111101

 

Výrobce / Dovozce /Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(nedohledatelná firma)

Distributor dle nabývacího dokladu: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha – Malešice, IČ: 28898842

Prodejce:  Doat Tho Van, Na Lukách 3325/9, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 28283589

(provozovna: Slunce, Panská 56, 783 91 Uničov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,51 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu „Barbie“ o velikosti cca 28 cm s dlouhými vlasy staženými do culíku. Jednotlivé panenky se mohou lišit (např. oblečením či účesem). Hračka je balena v kartonové skládačce s plastovým průhledem. Na přední straně skládačky se nachází název výrobku, nápis NEW a anglické označení určení výrobku pro děti nad 3 roky (AGE 3+). Na boční straně skládačky je v angličtině uvedeno, že barva a výrobek se mohou lišit (Color and product may vary.), země původu, značka shody CE, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a piktogram Zeleného bodu. Na zadní straně skládačky se znovu nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a anglické varování před obsahem malých částí a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let. Dále jsou zde dolepeny dvě bílé etikety s českým názvem výrobku, různými kódy, českým, slovenským a polským varováním před obsahem malých částic a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let včetně vyjádření této skutečnosti piktogramem, uvedením značky shody CE, piktogramů recyklace a Zeleného bodu, piktogramů druhu materiálu a symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy