Informace o rizicích látky – Panenka AMY

Vytvořeno: 11. 4. 2014 Poslední aktualizace: 11. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka AMY značení dle dolepené etikety: PALENKA (PALENRA), EAN: 852010003812

Výrobce/  Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle etikety: CZ

Distributor: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, IČ: 01898124

Prodejce: Thao Duong Quang, Jeronýmova 27/24, 370 01 České Budějovice, IČ: 62596250

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 26,2 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 30 cm vysoká s blond vlasy svázanými do culíku v různobarevných šatech a v červených nazouvacích botách. Panenka je balena v květinovými vzory zdobeném průhledném plastovém sáčku, v jehož horní části je barevný karton s názvem výrobku, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, anglickým varováním před obsahem malých částic a z toho vyplývající nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem). V horní části je nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku, čarovým (EAN) kódem, údajem o dovozci (CZ) a zemi původu, značkou shody CE a piktogramem Zeleného bodu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy