Informace o rizicích látky – Panenka a koník, kód 113697, EAN: 8590331136971

Vytvořeno: 28. 6. 2012 Poslední aktualizace: 28. 6. 2012

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
Panenka a koník, kód: 113697, EAN: 8590331136971
 
Výrobce/Země původu: YINHUA TOYS FACTORY CHENGHAI AREA, SHANTOU CITY, GUANDONGDONG / Čína
 
Dovozce / Distributor: WIKY, spol. s r.o., Svatoborská 395, 697 01 Kyjov, IČ: 42293596
 
Prodejce: AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČ: 44012373
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 6,35 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastová panenka sedící na koníkovi. Koník a panenka (vlasy, oblečení) jsou v různém barevném provedení. Na koníkovi je připevněn karton, na jehož přední straně jsou nápisy „Pegasus“ a „Best quality for your selection“. Na zadní straně kartonu je nalepena etiketa se značkou shody CE, s českým názvem výrobku a kódem 113697, českým a slovenským upozorněním (mj. na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let), EAN kódem a adresou dovozce. Panenka je prodávána volně, bez obalu.
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy