Informace o rizicích látky obsažené ve výrobku SAINTEVE, CRYSTAL SWIMMING POOL – nafukovací bazének 60 cm

Vytvořeno: 13. 12. 2011 Poslední aktualizace: 13. 12. 2011

   

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 356/2003 Sb., ve znění zákona č. 371/2008 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku:   
   
SAINTEVE, CRYSTAL SWIMMING POOL – nafukovací bazének 60 cm
PT 4489 TOY 802469, SY-A1013, CET No.: MT-SO503056, EAN: 6933315544898
 
Výrobce/Země původu: neuveden / Čína
Dovozce: PTT Global, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 27394069
Prodejce: Thuan Le Ngoc, Kateřinská 59/2, 779 00 Olomouc, IČ: 28238982
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 9,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Nafukovací plastová hračka (bazének o průměru 60 cm) růžové barvy s potiskem určená pro použití v mělké vodě. Nachází se v originální kartónové skládačce, kde se kromě informací o názvu výrobku, zemi původu a různých číselných kódů nachází také adresa dovozce, varování o obsahu malých částic a upozornění, že výrobek není určen pro děti do 3 let. 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy