Informace o rizicích látky – nafukovací hračka – žába, ITEM NO: LH11103

Vytvořeno: 7. 11. 2013 Poslední aktualizace: 7. 11. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

nafukovací hračka – žába, ITEM NO: LH11103, EAN 8800420111032

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína
Prodejce: Hien Trinh Thi, 5. května 231, 472 01  Doksy, IČ: 25484541

(provozovna: tržnice Máchova 72, 472 01  Doksy)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračkách spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 2,25 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Nafukovací plastová hračka o velikosti 100 cm, zelené barvy, s oválnou hlavou rozměrů cca 30 × 25 cm s natištěným smějícím se obličejem. Hračka je zabalena v plastovém obalu bez nápisu. 5 různých výrobků bylo svázáno dohromady v balíčku a přelepeno etiketou s kódem výrobku a čarovým (EAN) kódem a textem „Nafukovací hračky pro děti nad 3 roky. K dispozici zvířátka, viz foto – krokodýl, kačena, lachtan, velryba, ryba a žába.“ Zmíněné foto součástí balení nebylo. Dále je na etiketě uvedena země původu, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let včetně vyjádření této skutečnosti také textem, upozornění na riziko polknutí malých částic a další piktogramy včetně piktogramu Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy