Informace o rizicích látky – nafukovací hračka – husa, C9900 (4X300X12)

Vytvořeno: 7. 11. 2013 Poslední aktualizace: 7. 11. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

nafukovací hračka – husa, C9900 (4X300X12), EAN 4561324116007

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína
Dovozce: Praha-4 (nedostatečná specifikace, podle které firmu nelze dohledat)
Prodejce: Thi Quynh Truong, Husovo nám. 256, 270 01  Kněževes

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračkách spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 10,5 % hmot. v těle hračky a 14,8 % hmot. v nafukovacím ventilu. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Nafukovací plastová hračka – husa s oranžovými křídly a bílým břichem, růžovými (naspod bílými) křídly a ocáskem, bílým krkem zakončeným červeným zobákem a s červenou mašlí s bílými puntíky natištěnou na spodní části krku. Na zádech je umístěn nafukovací ventil. Hračka má rozměry 36 × 30 cm, krk je dlouhý 33 cm. Husa je zabalena v plastovém sáčku s papírovou etiketou. Na etiketě je uveden kód výrobku a čarový (EAN) kód, název výrobku (Nafukovací hračky), neúplná adresa dovozce (pouze uvedení čtvrti: Praha -4), upozornění na obsah malých částic a s tím související varování formou textu a piktogramu, země původu, značka shody CE a další piktogramy (včetně piktogramu Zeleného bodu).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy