Informace o rizicích látky – Míčky 3 ks

Vytvořeno: 18. 8. 2015 Poslední aktualizace: 18. 8. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Míčky 3 ks

ITEM NO: F439 1d2*500, EAN: 8594390015017 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína

Dovozce dle etikety: DOBRY s.r.o. Czech Republic (firma neexistuje)

Prodejce: Thi Phuong Nguyenová, Masarykova 922, 396 01 Humpolec, IČ: 68985312

(provozovna: Asia prodejna, Masarykova 922, Humpolec)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 11,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Tři míčky z měkčeného plastu různých barev balené v síťce. K síťce je připevněna bílá papírová etiketa s uvedením názvu výrobku, neexistujícího dovozce a neexistujícího čarového (EAN) kódu, země původu, piktogram Zeleného bodu, symbol použitého materiálu, piktogram značící, že výrobek není určen pro styk s potravinami (přeškrtnutý pohárek s vidličkou) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy