Informace o rizicích látky – Malá panenka s fialovými vlasy

Vytvořeno: 4. 4. 2016 Poslední aktualizace: 4. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Malá panenka s fialovými vlasy

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína 

Prodejce: TRAN VTE s.r.o., Máchova 433/63, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26863928
(provozovna: TRAN VTE s.r.o., Odborářů 346, 530 03 Pardubice)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 12,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Malá plastová panenka s fialovými vlasy v culíku je oblečena do fialovo-růžových šatů bez rukávů se žlutým motýlkem. Panenka je uložena v plastovém průhledném sáčku. Na čelní straně výrobku se nachází upozornění, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let (vyjádřeno taky piktogramem), země původu, značka shody CE a symbol Zeleného bodu.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy