Informace o rizicích látky – Makeup CLOWN

Vytvořeno: 5. 10. 2015 Poslední aktualizace: 5. 10. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Makeup CLOWN, NO.6488

značení dle dolepené etikety: KARNEVALOVÝ MAKE-UP S NOSEM, Artikl: 903104, RAPPA 14 -15, STJH110/DH9031, 903104/062014, EAN: 8590687903104

 

Výrobce dle etikety/ Země původu: JINHUANG INTERNATIOANL CO., Shang Mao Cheng, 42 Huang He Road, Shantou / Čína

Dovozce: RAPPA s.r.o., Za Humny 1082/1b, 725 25 Ostrava – Polanka, IČ: 15502236

Distributor: Jarmila Štaubertová, Nezvalova 2711, 438 01 Žatec, IČ: 67835961

Prodejce: Liem Ngo Quang, Písnické zahrady 443/45, 142 00 Praha – Písnice, IČ: 87810921

(prodejna: Vše pro děti – Liem Ngo Quang, Kostelecká 265, 277 11 Neratovice – Lobkovice)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek (nasazovací nos) obsahuje DEHP v množství 16,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Karnevalovou sadu tvoří černá paleta s líčidly (bílá, žlutá, černá, zelená a modrá barva), houbičkový aplikátor, nasazovací klaunský nos z měkčeného plastu imitujícího kůži a drátek sloužící k připevnění nosu. Sada je uložena v průhledném plastovém blistru připevněném k fialovému kartonu s obrázkem hlavy klauna. Na čelní straně kartonu se nachází anglický název výrobku a jeho kód, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, recyklační symbol, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let a další anglické texty. Na zadní straně kartonu se nachází různé anglické texty (název výrobku, pokyny k použití – uvedené i ve španělštině, varování před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem – to je v rozporu s nedoporučením výrobku pro děti do 8 let) a také částečné složení kosmetického přípravku, který je součástí hračky. Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, uvedením dovozce, výrobce, země původu, varování a pokynů k použití, čarovým kódem, značkou shody CE, českým a slovenským upozorněním na obsah malých částí a riziko jejich spolknutí nebo vdechnutí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – což je v rozporu s doporučením používat výrobek od 8 let věku.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy