Informace o rizicích látky – Karnevalový make-up s nosem „Makeup WITCH“

Vytvořeno: 29. 5. 2015 Poslední aktualizace: 29. 5. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Makeup WITCH, NO.6488, FEIZUANTOYS®

značení dle etikety: KARNEVALOVÝ MAKE-UP S NOSEM, Artikl: 903302, RAPPA 14 -15, STJH110/DH9033, Šarže: 903302/062013, EAN: 8590687903302

 

Výrobce dle etikety/ Země původu: JINHUANG INTERNATIOANL CO., Shang Mao Cheng, 42 Huang He Road, Shantou / Čína

Dovozce dle etikety: RAPPA s.r.o., Za Humny 1082/1, 725 25 Ostrava – Polanka, IČ: 15502236

Prodejce: Marcela Paroubková, Štědrá, ev. č. 5, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 69929921

(prodejna: Drogerie TETA, Staroměstská 848, 357 35 Chodov)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek (nasazovací nos) obsahuje DEHP v množství 6,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Karnevalovou sadu tvoří černá paleta s líčidly (bílá, žlutá, červená, zelená a modrá barva), houbičkový aplikátor a nasazovací čarodějnický nos (s červenými vřídky) z měkčeného plastu imitujícího kůži. Sada je uložena v blistru připevněném k fialovému kartonu o rozměrech cca 93 × 213 mm s obrázkem čarodějnice. Na čelní straně kartonu se nachází anglický název výrobku a jeho kód, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, recyklační symbol, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let a další anglické texty. Na zadní straně kartonu se nachází různé anglické texty (název výrobku, pokyny k použití – uvedené i ve španělštině, varování před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem – to je v rozporu s nedoporučením výrobku pro děti do 8 let). Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, uvedením dovozce, výrobce, země původu, varování a pokynů k použití, čarovým kódem, značkou shody CE, českým a slovenským upozorněním na obsah malých částí, rizikem jejich spolknutí nebo vdechnutí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – což je v rozporu s doporučením používat výrobek od 8 let věku.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy