Informace o rizicích látky – hračka Little Horse

Vytvořeno: 2. 9. 2016 Poslední aktualizace: 2. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Little Horse

(sada mini panenky a koníka)

 

Výrobce/ Dovozce: neuveden

Země původu: Čína

Distributor: Ravenshof s.r.o., náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 03410153   

Prodejce: Van Thien Tran, Krkonošská 180, 543 01 Vrchlabí, IČ: 25498932 (provozovna: Prodejna smíšeného zboží, Krkonošská 180, 543 01 Vrchlabí)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 18,5 % hm. a v hlavičce koníka v množství 15,3% hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Malá plastová panenka se světlými vlasy zapletenými do dvou copánků v barevných lesklých šatičkách a červených botičkách s fialovým koníčkem, který má růžovou hřívu a ocas ze syntetických vláken a dva plastové rohy na hlavě. Sada je zabalena v plastovém průhledném obalu, který je uzavřen potištěným štítkem. Na štítku se nachází anglické texty identifikující výrobek, země původu, upozornění na obsažené malé části a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE, symbol Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy