Informace o rizicích látky – EQUIP, SUPER POWER (dětská sada pistolek)

Vytvořeno: 17. 6. 2015 Poslední aktualizace: 17. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené v dětské sadě pistolek:

 

EQUIP, SUPER POWER, SIMULATING A TRUE STYLE, SUPER PLAY SET,

CAN LIANG TOYS, NO.3238

značení dle dolepené etikety: EAN: 6910176140735 (kód neexistuje), ITEM NO. 3238A17

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle dolepené etikety: C & H S.R.O, Tiskařská 12, P-10, IČ: 35784807 (firma neexistuje)

Distributor: Ervizzz System s.r.o., Čajkovského 1224/19, 130 00 Praha 3, IČ: 24190829

Prodejce:  Van Tieu Phan, Kotykova alej 187, 507 81 Lázně Bělohrad, IČ: 27525236

(prodejna: Centrum levného nákupu, Kotíkova 287, 509 01 Nová Paka)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP v  množství 3,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská sada dvou stříbrných revolverů z tvrdého plastu s černou rukojetí, na hlavních je vyražen nápis „PYTHON HUNTER“. Součástí balení jsou 4 ks nábojů se zářivě růžovými přísavkami z měkčeného plastu. Součásti sady jsou umístěny v blistru připevněném na žlutý karton, uzpůsobený k zavěšení na stojan. Na přední straně kartonu je uveden anglický název výrobku, kód výrobku (NO.3238), země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, anglické varování před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let slovní (také vyjádřeno textem „AGES 3+“ a grafickým upozorněním – piktogramem) a další informace v několika cizích jazycích. Dále se na této straně obalu nachází anglická informace, že vlastnosti a obsah balení se může lišit od ilustrace. Na zadní straně výrobku se nachází dolepená etiketa s neexistujícím čarovým kódem (EAN), piktogramem Zeleného bodu, uvedením země původu a neexistující firmy jako dovozce, informacemi pro spotřebitele (tyto informace jsou podány tak špatnou češtinou, že nemusejí být srozumitelné: „Hrà cka neni vhodna pro deti do 3 lethra; Obsahuje zmuéčásti“), piktogramem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbolem použitého materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy