Informace o rizicích látky – Dívčí lékařský set „Girl´s DOCTOR SET“

Vytvořeno: 5. 5. 2014 Poslední aktualizace: 5. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

(Dívčí lékařský set) Girl´s DOCTOR SET

značení dle dolepené etikety: Item no:HRAČKY, EAN: 8663328095312

Výrobce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni / Čína

Dovozce: Bohemia Corporation s.r.o., Na zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 27902579 (firma je nedohledatelná)

Prodejce: Tien Lam Nguyen, Kanovnická 377/7, 370 01 České Budějovice – České Budějovice I,

IČ: 27974332

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje DEHP v průměrném množství 0,69 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská sada osmi kusů plastového lékařského náčiní v blistru připevněném k barevnému kartonu o velikosti 29 × 19 cm.s obrázky. Na čelní straně kartonu jsou v angličtině uvedeny název výrobku, země původu a varování před obsahem malých částí a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem). Dále se zde nachází značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na nepotištěné zadní straně kartonu je přilepena bílá etiketa s českými (částečně nečitelnými) texty –  popisem výrobku (HRAČKY), uvedením země původu a nedohledatelné firmy jako dovozce, pokyny k použití, varováním před obsahem drobných částic a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), čarovým (EAN) kódem, značkou shody CE a piktogramem Zeleného bodu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy