Informace o rizicích látky – DINOSAUR

Vytvořeno: 16. 4. 2014 Poslední aktualizace: 16. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

DINOSAURS, Doublehead Monster  

značení dle etikety: DiNOSAUR, Hračky, LN6735-35, EAN: 6820132767350

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Výrobce/  Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: T&T s.r.o, Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: PE & VE s.r.o., 5. května 41/3, 403 32 Povrly, IČ: 25401831

Prodejce: XKV s.r.o., Pod Farou 393, 399 01 Milevsko, IČ: 28132092, (provozovna: Obchodní dům XKV, Pod Farou 393, 399 01 Milevsko)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 1,28 % hm. (hnědý dinosaurus) a 1,24 % hm. (zelenočerný dinosaurus). To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dvouhlaví pískací dinosauři s na spodní části vylisovanou informací o zemi původu a názvem Doublehad Monster: hnědé barvy o velikosti cca 19 × 17 cm a zelenočerné barvy o velikosti cca 20 × 15 cm. Hračka má kolem krku gumičku s připevněnou etiketou, na jejíž čelní straně se nachází anglický název výrobku, piktogram Zeleného bodu, značka shody CE, informace o původu výrobku a určení výrobku pro děti od 3 let včetně v anglickém jazyce, která je v rozporu s piktogramem vymezujícím výrobek pro děti nad 3 roky věku. Na druhé straně je nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku, EAN (čarovým) kódem, značkou shody CE, uvedením neexistující firmy jako dovozce a upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let z důvodu rizika polknutí malých částí.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy