Informace o rizicích látky – Dětský lékařský set „my doctor play-toy-set“

Vytvořeno: 30. 4. 2014 Poslední aktualizace: 30. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

my doctor play-toy set, NO.2809

značení dle dolepené etikety: Sada doktor hračky, PLASTIC DOCTOR TOY, PT4995, TOY802519, 2809, EAN: 6933315549954

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni / Čína

Dovozce: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4,  IČ: 27394069

Prodejce:  Van Thang Ngo, Vaněčkova 13, 468 22 Železný Brod, IČ: 26078686

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje DEHP v průměrném množství 2,15 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská sada pěti kusů plastových lékařských nástrojů umístěná v blistru připevněném na barevný karton. Na přední straně kartonu převládá růžové zabarvení. Kromě anglického názvu výrobku je zde uveden kód výrobku (NO.2809), země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, anglické varování před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let včetně vyjádření této skutečnosti také piktogramem. Na zadní straně výrobku se nachází bílá etiketa s českým (Sada doktor hračky), maďarským a anglickým (PLASTIC DOCTOR TOY SET) názvem výrobku, rozměrem balení (25*19CM), různými kódy včetně čarového (EAN), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, uvedením dovozce a země původu a varováním před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy