Informace o rizicích látky – Dětský lékařský set „Doctor Medical Kit“

Vytvořeno: 30. 4. 2014 Poslední aktualizace: 30. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Doctor Medical Kit, NO.1929

značení dle dolepené etikety: SADA KUCHYŇSKÁ PRO PANENKY, Item No: 5255651, B: 48, EAN: 8713152556517

 

Výrobce/ Země původu: SHANTOU HEXING PLASTIC TOYS INDUSTRIAL CO. LTD., NORTH TASHAN RD., CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG / Čína

Dovozce: nezjištěn

Distributor: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Prodejce:  Xuan Thang Bui, Mšenská 3924/10, 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou,

IČ: 49829777

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje DEHP v průměrném množství 0,90 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská sada jedenácti kusů plastového lékařského náčiní umístěná v papírové krabici s průhlednou přední stranou. Na přední straně krabici je anglický název výrobku společně s dalšími anglickými texty a čtyřmi piktogramy. Na boční straně krabice je natištěn piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a piktogram Zeleného bodu, značka shody CE, uvedení země původu a kód NO.1929. Na zadní straně krabice je nalepena fotografie dítěte v lékařském plášti držícího v náručí medvídka a sedícího u stolu s vybalenou sadou. Je zde dolepena etiketa s českým názvem, který evidentně náleží k jinému výrobku (SADA KUCHYŇSKÁ PRO PANENKY), českým, slovenským a polským varováním před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím souvisejícím upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), dále uvedením země původu a nedohledatelné firmy jako distributora, různých kódů včetně čarového (EAN) kódu, uvedením výrobce, značky shody CE, piktogramem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogramy druhu materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy