Informace o rizicích látky – Dětské plovací kruhy

Vytvořeno: 14. 6. 2012 Poslední aktualizace: 14. 6. 2012

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobcích: 

 
dětské plovací kruhy, značené na etiketě jako „dětské plaváci“,
 
ITEM NO: 1706-2 a 1706-5, EAN 8761000079916 a 8761000079947
 
Výrobce/Země původu: neuveden / Čína
 
Dovozce: O.K.STAR. s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 25053876
 
(firmu se zatím nepodařilo dohledat)
 
Distributor: VULTURE Trade s.r.o., Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, IČ: 24841498
 
(firma nedohledatelná)
 
Prodejce: Nhan Nguyen Duc, J.A. Gagarina 1186, 362 22 Nejdek, IČ: 70206546
 
(provozovna: Večerka, Moskevská 1515/46, 360 01 Karlovy Vary)
 
Riziko obsahu DEHP v hračkách spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedené výrobky obsahují di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 8,0 a 10,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
Popis výrobku: Různobarevné nafukovací dětské plastové plovací kruhy ve tvaru člunu s otvory pro nohy. Typ 1706−2 má vpředu úchyt s navázaným lanem. Typ 1706–5 má úchyty po stranách. Oba výrobky jsou zdobeny obrázky s dětskými motivy. Kruhy jsou dodávány složené v plastovém průhledném sáčku s etiketou. Na etiketě je uveden je typ výrobku, čarový (EAN) kód, název výrobku a země původu s jazykovými chybami (dětské plaváci, vyrobeno v Èinì) a dovozce.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy