Informace o rizicích látky – Dětská vojenská sada REAL HEROES SPECIAL FORCES

Vytvořeno: 24. 11. 2014 Poslední aktualizace: 24. 11. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látek di-(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) a dibuthylftalát (DBP) obsažených ve výrobku:

 

REAL HEROES SPECIAL FORCES, ANTI-TERROR SQUAD, TT 22

 

značení dle dolepené etikety: Vojenská sada, ITEM NO: TC140291,

EAN: 8004060002914 (kód patří firmě Bolton Manitoba S.p.A., Itálie)

 

Výrobce/ Země původu: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE / Čína

Dovozce: nezjištěn

Distributor dle značení: T & C MARKET (firma neexistuje)

Distributor dle faktury: Solumnea s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 24140082

Prodejce:  Van Ngoc Nguyen, Okružní 1222, 379 01 Třeboň – Třeboň II, IČ: 66100381

(provozovna: AAA textil obuv, U Francouzů 1181, 379 01 Třeboň)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP a DBP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje v plastových přísavkách nábojů DEHP v  množství 3,84 % hm. a DBP v množství 1,42 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Dětská vojenská sada jedenácti kusů plastových hraček (pistole, 3 náboje s červenými přísavkami, voják, dalekohled, nůž, granát, polní láhev, identifikační známka a odznak na šňůrce) balených v plastovém průhledném sáčku v horní části uzavřeném zeleným kartonem s vyobrazením střelce. Na přední straně kartonu se nachází anglický název výrobku, další anglický text popisující výrobek (And the anti-terror team ready for a secret mission; goal: to stop dangerous killers), vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ Ages), na zadní straně kartonu se nachází kód TT 22, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, anglické varování před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (včetně vyjádření této skutečnosti piktogramem). Na zadní straně kartonu je nalepena bílá papírová etiketa s názvem výrobku, kódem položky a čarovým kódem, který patří jiné firmě, české, slovenské a polské varování před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílů a s tím souvisejí upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemí původu, distributorem (uvedena neexistující firma), výrobcem, symbolem Zeleného bodu, značkou CE, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbolem použitého materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy