Informace o rizicích látky – Dětská policejní sada POLICE WAGON

Vytvořeno: 7. 11. 2014 Poslední aktualizace: 7. 11. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

POLICE WAGON, POLICE EMERGENCY, HIGHWAY PATROL, NO.5899-B

 

značení dle dolepené etikety: Puška, ITEM NO: D8518 4d6*108,

EAN: 8598518014012 (kód neexistuje)

 

Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh/ Země původu: DOBRY s.r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 (firma neexistuje) / Čína

Distributor: Ervizzz System s.r.o., Čajkovského 1224/19,  IČ: 24190829

Prodejce:  Lien Ngo Thuy, Krejčího 202/35, 627 00 Brno – Slatina, IČ: 75936186,

(prodejna: A-Z Samoobsluha, nám. M. Poštové1737, 266 01 Beroun)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP v  množství 2,83 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská policejní sada obsahující 3 černé plastové náboje s oranžovou přísavkou, pušku, terč, kompas, píšťalku, pouta a 3 figurky zvířat. Součásti sady jsou umístěny v blistru připevněném na barevný karton. Na přední straně kartonu je uveden anglický název výrobku, kód výrobku (NO.5899-B), země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, slovní (AGES UP 3+) a grafické upozornění (piktogramem) na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let a další informace v několika cizích jazycích. Na zadní straně výrobku se nachází bílá etiketa s českým názvem výrobku (puška), kódem výrobku a neexistujícím čarovým kódem (EAN), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, uvedením neexistující firmy jako dovozce a země původu a varováním před nebezpečím spolknutí malých částí v češtině a slovenštině a s tím souvisejícím upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbolem použitého materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy