Informace o rizicích látky – Dětská policejní sada Knight

Vytvořeno: 7. 11. 2014 Poslední aktualizace: 7. 11. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Knight, GREAT ARRANGEMENT, GRAND SHOW, NO.90311A

 

značení dle dolepené etikety: LUK A ŠÍPY s doplňky, 21B903-11A,

EAN: 6919071130032 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce/ Distributor/ Prodejce: HM Studio a.s., 250 70 Postřižín 504, IČ: 28220854

(prodejna: MH Studio hračky, OC City, Pražská 255, Olomouc)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP v  množství 11,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská sada obsahující plastový luk, šípy a další doplňky umístěné v blistru připevněném na barevný karton. Na přední straně kartonu je uveden anglický název výrobku, kód výrobku, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, slovní upozornění na určení výrobku pro děti od 3 let výše (3 AND UP) a upozornění formou piktogramu (je v rozporu s uvedeným anglickým textem, protože vyjadřuje nevhodnost výrobku do 3 let věku dítěte včetně) a anglické upozornění, že vlastnosti, barvy a obsah výrobku se mohou lišit od ilustrací. Dále se na přední straně výrobku nachází anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částic a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (toto je opět v rozporu s textem „3 AND UP“). Na zadní straně výrobku se nachází bílá etiketa s českým názvem výrobku, kódem výrobku a neexistujícím čarovým kódem (EAN), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, uvedením dovozce, pokyny k používání, informací, že barvy a obsah se mohou lišit od vyobrazení, varováním před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých částí a s tím souvisejícím upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy