Informace o nebezpečném výrobku – Přípravek k modeláži nehtů Clear Coffee

Vytvořeno: 29. 8. 2014 Poslední aktualizace: 29. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku:

 

Clear Coffee  (přípravek k modeláži nehtů), 5056

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce – poskytovatel služby:  Hung Nguyen Thi Viet, Horní náměstí 109, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 65652673

(Provozovna manikúry, Horní náměstí 109, 463 34 Hrádek nad Nisou)

 

Popis: Bílý neprůhledný štíhlý plastový kanystr o objemu cca 3 litr s bílým šroubovacím uzávěrem, na kterém se nachází kulatá bílá etiketa s červeným nápisem „Clear Coffee“. Etiketa s ostatními údaji byla z obalu stržena. Na dně kanystru jsou vylisovány různé symboly (piktogram druhu použitého materiálu) a číselné údaje: 0, 5056. Kanystr je naplněn tekutinou na bázi methylmethakrylátu (MMA).

 

Odůvodnění:. Vysoké koncentrace MMA (nad 80 %) mohou způsobit dlouhodobé poškození nehtů, jsou dráždivé při vdechování a pro kůži. Ve výrobku bylo laboratorními testy zjištěno 98 % MMA. Nebyly tak splněny požadavky požadavky článku 3 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy