Stanovení nebezpečného výrobku: Fashion the girl, NO. H214A

Vytvořeno: 26. 7. 2023 Poslední aktualizace: 26. 7. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Fashion the girl, NO. H214A
údaje na dolepené etiketě: ITEM NO:PG801K32, PANENKA
EAN kód: 8592021008018 (neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Zhejiang KG-Mart Trading Co., Ltd., No 999 Chouzhou North Road, Yiwu City, Zhejiang/ Čína
Dovozce dle značení: First Power Company EV s.r.o., Nerudova 209/10, Praha 1 – 118 00 Malá Strana (dle ž.r. firma ukončila svoji činnost)
Prodejce: Van Trung Ta, Dobrovského 39/2, 741 01 Nový Jičín, IČO: 48442739
(prodejna: Jeans shop, Masarykovo náměstí 6/6, 741 01 Nový Jičín)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 40,3 ± 16,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 30 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek a další text (Beautiful fashion doll), obrázek panenky s náhrdelníkem, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES) a varování v anglickém jazyce ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na zadní straně skládačky je obrázek panenky s náhrdelníkem, klobouku, kufru a slunečních brýlí a fotografie panenky, text identifikující výrobek a další anglické texty, kód NO. H214A a údaj o zemi původu.  Na spodní straně papírové skládačky je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM NO: PG801K32, údaj o výrobci, dovozci, údaj o zemi původu, neexistující EAN kód a označení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).