Stanovení nebezpečného výrobku: Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, NO. 9293

Vytvořeno: 7. 9. 2023 Poslední aktualizace: 7. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, NO. 9293
údaje na dolepené etiketě: ITEM NO: HA1531, Panenka, kódy 5-200-14
EAN kód: 8419293250566 (neexistuje)


Výrobce dle značení/ země původu:
Jain Xiong Da Trading Center, Building 10, Nan Ge Yang, Chenghai, Shantou, Guangdong/ Čína
Dovozce dle značení: Asia zboží s.r.o.
Distributor dle nabývacího dokladu: DHH comfort s.r.o., Strážnická 976/13, 627 00 Slatina – Brno, IČO: 05785600
Prodejce: Petra Veselá, Štěpská 951, 763 12 Vizovice, IČO: 69608792
(prodejna: Prodejna dárkových předmětů, bižuterie a hraček, Masarykova 205, 763 26 Luhačovice)


Riziko
látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 36,1 ± 14,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 25 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek a další anglické texty, fotagrafie panenky, obrázek růžové mašle a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky jsou fotografie panenek, obrázek panenky v klobouku a růžové mašle, texty identifikující výrobek a další anglické texty, kód NO. 9293, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na spodní straně papírové skládačky je uvedeno označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a cizojazyčné varovné texty. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód ITEM NO: HA1531, kód 5-200-14, údaje o výrobci, dovozci, údaj o zemi původu, neexistující EAN kód, informační a varovné texty v českém jazyce s chybami, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).