Stanovení nebezpečného výrobku: BIO® BIONE, Ochranné opalovací mléko, SPF 22, Karoten Panthenol, 200 ml

Vytvořeno: 22. 6. 2023 Poslední aktualizace: 22. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

BIO® BIONE, Ochranné opalovací mléko, SPF 22, Karoten Panthenol, 200 ml
číslo šarže/ sp. do: 6/2023
EAN kód: 8595061613662
 

Výrobce dle značení/ Země původu: For Beauty s.r.o., Lužánecká 4B, 602 00 Brno, IČO: 25541960 (dle živnostenského rejstříku nová adresa: For Beauty s.r.o., Tkalcovská 848/6, 602 00 Brno – Zábrdovice)/ Česká republika
Distributor dle značení: DROGEREX, Za Mostem 8, 664 91 Ivančice, IČO: 06206697
Distributor dle nabývacího dokladu: Jaroslav Šandera – Drogerex, Boží Hora 1488/4, 664 91 Ivančice, IČO: 68631774
Prodejce: LACINA s.r.o., Masarykova 253/67, Plzeň – Doubravka, IČO: 47715111, www.lacinadrogerie.cz 
(prodejna: Slovanská 202/15, 326 00 Plzeň)

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – mléko na opalování – naplněný v plastovém barevném obalu s plastovým bílým vyklápěcím uzávěrem. Na přední straně výrobku je nalepená černá etiketa s barevnými tropickými listy, květy a tukanem, v horní části s oranžovým listem, kde je uveden text identifikující výrobek (BIO® BIONE) a další texty (Ochranné opalovací mléko, Karoten Panthenol, Level Control System UVA+UVB), uvedení ochranného faktoru (22) a kategorie kosmetického přípravku „střední ochrana“. Na zadní straně výrobku je nalepená černá etiketa s barevnými listy a květy, použití výrobku a popis funkce v českém jazyce, údaje o jmenovitém obsahu výrobku, číslo šarže/ sp. do: 6/2023, název výrobku ve slovenském jazyce a další informace, týkající se kosmetického přípravku v anglickém jazyce, EAN kód, složení výrobku, údaje o výrobci a distributorovi, uvedení kategorie výrobku „Střední ochrana 20-24,9“ a další informace (Level Control Systém pro ještě lepší dokonalejší ochranu Vaší pokožky).

Odůvodnění: Ochranný sluneční faktor uvedený na výrobku (SPF 22) a upozornění uvedená na výrobku („Střední ochrana 20-24,9“) jsou v zásadním rozporu s naměřeným ochranným slunečním faktorem SPF 5,23 (tato hodnota neumožňuje ani označení „nízká ochrana“). Značení výrobku tak vede spotřebitele k očekávání ochranné funkce určitého stupně, přičemž ve smyslu doporučení Komise 2006/647/ES nelze zmiňovat žádnou ochrannou funkci („střední ochrana“) a to ani v názvu („Ochranné opalovací mléko“). Výrobek tak představuje vážné riziko pro lidské zdraví, neboť nesplňuje požadavek článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, podle kterého musí být kosmetický přípravek dodávaný na trh být bezpečný zejména s přihlédnutím k jeho obchodní úpravě a značení.