Stanovení nebezpečného výrobku: Beautiful GIRL, CHARM IS INFINITE, No. YB039

Vytvořeno: 22. 8. 2023 Poslední aktualizace: 22. 8. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Beautiful GIRL, CHARM IS INFINITE, No. YB039
údaje na dolepené etiketě: ITEM No: T21044, PANENKA
EAN kód: 8003070210449 (neexistuje)

Výrobce dle značení/ země původu: SHANTOU CITY CHTOan baisnhiCTO4KN CRAFT PRODUCTS FACTORY CHENGHAIDISTRICT SHANTOU CITY CUANGDONG PROVINCE CHINA / Čína
Distributor dle značení: GEPE S.R.O., BERLÍNSKÁ 1491/9, 102 00 PRAHA 10
Prodejce: Thi Que Dang, Holečkova 506, 386 01 Strakonice II., IČO: 27333701
(prodejna: Potraviny Partner, Lidická 565, 386 01 Strakonice I)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 32,40 ± 6,48 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 26 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (Beautiful GIRL, CHARM IS INFINITE), anglický text (HAPPY PARTNER!), obrázek panenky s různobarevnými vlasy, ve kterých jsou květiny a střevíc, naplněný líčidly. Na zadní straně skládačky jsou texty identifikující výrobek a další anglické texty obrázek panenky s různobarevnými vlasy, v kterých jsou květiny, barevná srdce, hvězdy, střevíc s líčidly a šaty s kabelkou, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol, údaj o zemi původu a kód No. YB039. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), upozorňující a varovné texty v českém, polském a slovenském jazyce, údaj o zemi původu, kód ITEM No: T21044, údaj o distributorovi, výrobci, neexistující EAN kód, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách skládačky jsou obrázky různobarevných srdcí a hvězd a anglické texty (Beauty, FASHION GIRL). Na spodní straně je údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.