Stanovení nebezpečného výrobku: BAMBOO FIBRE PRODUCTS M, 400 ml

Vytvořeno: 23. 10. 2023 Poslední aktualizace: 23. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

BAMBOO FIBRE PRODUCTS M, 400 ml
údaje na etiketě/ číslo šarže: 81608
EAN kód: 4047096816081

Výrobce/ Země původu: neuvedeni
Distributor dle značení: Concord Import-und Exportgesellschaft mbH, Gewerallee 6-8, 45478 Mülheim, Germany/ Německo
Prodejce: Madal Bal a.s., Bartošova 40/3, 760 01 Zlín, IČO: 49433717
(výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

Popis: Bambusový kelímek o objemu 400 ml, světle šedé barvy s dekorem zelených listů na vnější straně, vnitřní strana a spodní část kelímku je bílé barvy. Na výrobku je papírová páska s textem identifikující výrobek, s obrázky bambusu, EAN kódem, s číslem šarže 81608, údajem o objemu, s údajem o distributorovi a se symbolem výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou). Na druhé straně pásky je uveden název výrobku a další texty v německém jazyce, včetně informace o složení výrobku, kde je mimo jiné uvedená složka „Bambusfaser“ (bambusové vlákno). Dále je zde symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), symbol o vhodnosti použití výrobku do myčky nádobí a symbol nevhodnosti použití výrobku v mikrovlnné troubě.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.