Stanovení nebezpečného výrobku: MaKeup VAMPIRE, NO.6488

Vytvořeno: 9. 6. 2020 Poslední aktualizace: 11. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

MaKeup VAMPIRE, NO.6488
značení dle etikety: Karnevalové dekorační, Dopiněk, ITEM NO: PT15221


Výrobce/země původu:
 FEI ZUAN TOYS ® / Čína

Dovozci dle značení: 1) DEKOMARK s.r.o., www.dekomark.cz, Václava Rady 1457/12, Praha 5 – Zbraslav, 156 00, IČO: 24130621 2) VT Lipence Servis s.r.o. (hala 27), K Radotínu 492, Praha – Zbraslav, IČO: 03948617

Distributor dle nabývacího dokladu: vše4dům s.r.o., Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava, IČO: 29454808

Prodejce: Petrova společnost s.r.o., Na domovině 689/12, 142 00 Praha – Libuš, IČO: 05517753

(prodejna: Tržnice, U Kostela 4186/35, Jablonec nad Nisou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Vzorek měkčené části zubů obsahuje DEHP v množství 19,0 ± 3,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Karnevalovou sadu tvoří černá paleta s líčidly (bílá, žlutá, červená, zelená a modrá barva), houbičkový aplikátor a nasazovací vampýří zuby z měkčeného plastu. Sada je uložena v blistru připevněném k barevnému kartonu s fotografií vampýra a obrázkem černých netopýrů, strašidelného domu a žlutého úplňku. Na čelní straně kartonu se nachází název výrobku a jeho kód NO.6488, údaj o zemi původu, označení shody CE, které je povinné u hraček, naopak nepřípustné v případě kosmetického přípravku (to je v rozporu s českým textem uvedeným na dolepené etiketě výrobku „TOTO NENÍ HRACKA!), piktogram Zeleného bodu, recyklační symbol, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let a další anglické texty. Na zadní straně kartonu se nachází různé cizojazyčné texty (název výrobku, seznam ingrediencí a pokyny k použití – uvedené i v anglickém jazyce, varování před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem – to je v rozporu s nedoporučením výrobku pro děti do 8 let), dále se zde nachází tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Veškeré originální popisy výrobku v anglickém jazyce se zabývají pouze kosmetickou částí výrobku. Na zadní straně je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku (Karnevalové dekorační, Dopiněk), údaji o dovozci a o zemi původu s chybou (Vyrobeno v Číné), s varováním a s pokyny k použití, čárovým kódem, kódem ITEM NO: PT15221, s českým upozorněním na obsah malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), symbolem Zeleného bodu, recyklačním symbolem a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Přílohy