Návykové látky

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

 

č. 167/1998 Sb.

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

 

č. 123/2006 Sb.

Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

č. 243/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími

č. 463/2013 Sb.

Nařízení vlády o seznamech návykových látek

č. 53/2014 Sb.

Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách                     

***

č. 272/2013 Sb.

Zákon o prekursorech drog

 

č. 458/2013 Sb.

Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

č. 54/2014 Sb.

Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

č. 71/2014 Sb.

Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

 ***

 

č. 65/2017 Sb.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek