Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Národní zdravotnický informační portál

Vytvořeno: 19. 7. 2020 Poslední aktualizace: 19. 7. 2020

Národní zdravotnický informační portál (zkráceně NZIP) přináší zcela nový online zdroj informací z různých oblastí českého zdravotnictví jakými jsou například prevence a zdravý životní styl nebo informace o nemocech. Hlavním cílem je poskytnout široké veřejnosti internetový komunikační kanál, kde najdou ověřené odpovědi na kladené otázky. Obsah NZIP je připravován pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Státním zdravotním ústavem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. Jednotlivá témata jsou zpracovávána jazykem, který bude dostatečně srozumitelný pro laickou veřejnost.