Národní ošetřovatelské postupy

Vytvořeno: 25. 2. 2020 Poslední aktualizace: 26. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydává ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, profesních a odborných společností:

 1. NOP Prevence pádů a postup při zraněních způsobených pády

 2. NOP Péče o pacienta s bolestí

 3. NOP Katetrizace močového měchýře

 4. NOP Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity

 5. NOP Role NLZP při zacházení s léčivými přípravky

 6. NOP Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr

 7. NOP Odsávání dýchacích cest

 8. NOP Zavedení a péče o periferní žilní katétr

 9. NOP Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence

 10. NOP Odsávání novorozenců a kojenců

 11. NOP Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců

 12. NOP Prevence poranění kůže způsobené osobními ochrannými pracovními prostředky

Záměrem vydání Národních ošetřovatelských postupů (dále jen NOP) je sjednocení kvality ošetřovatelské péče a poskytnutí metodiky tvorby a aktualizace místních ošetřovatelských postupů v České republice. NOP jsou souborem minimálních doporučení, podle kterých si poskytovatelé zdravotních služeb mohou vytvořit vlastní ošetřovatelské postupy pro zajištění jednotné, kvalitní a bezpečné péče.

NOP upravují problematiku aplikace teoretických znalostí i praktických dovedností v jednotlivých specifických oblastech poskytování zdravotní péče. Byly vybrány oblasti, které navazují na minimální standardy kvality a bezpečí poskytovaných služeb definované vyhláškou č. 102/2012 Sb., hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Poskytovatel zdravotních služeb uvede své místní postupy do souladu s těmito NOP nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR (č. 2/2020, 5/2020, 14/2020, 3/2021, 8/2021).

Dnem vzniku a platností jednotlivých NOP se rozumí den vydání NOP ve Věstníku Ministerstva. NOP budou aktualizovány v závislosti na rozvoji ošetřovatelské praxe, v souladu s nejnovějšími poznatky v ošetřovatelství a ev. v souvislosti se změnou příslušné legislativy.

Přílohy

Typ souboru: pdf
NOP Prevence pádů a postup při zraněních způsobených pády (formát pdf) (498,62 KB)
Datum vydání: 21. února 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 2)
Typ souboru: pdf
NOP Péče o pacienta s bolestí (formát pdf) (261,30 KB)
Datum vydání: 21. února 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 2)
Typ souboru: pdf
NOP Katetrizace močového měchýře (formát pdf) (272,98 KB)
Datum vydání: 21. února 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 2)
Typ souboru: pdf
NOP Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity (formát pdf) (289,11 KB)
Datum vydání: 21. února 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 2)
Typ souboru: pdf
NOP Role NLZP při zacházení s léčivými přípravky (formát pdf) (332,44 KB)
Datum vydání: 28. dubna 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 5)
Typ souboru: pdf
NOP Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr (formát pdf) (402,62 KB)
Datum vydání: 28. dubna 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 5)
Typ souboru: pdf
NOP Odsávání dýchacích cest (formát pdf) (259,60 KB)
Datum vydání: 28. dubna 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 5)
Typ souboru: pdf
NOP Zavedení a péče o periferní žilní katétr (formát pdf) (438,27 KB)
Datum vydání: 28. dubna 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 5)
Typ souboru: pdf
NOP Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence (formát pdf) (305,52 KB)
Datum vydání: 17. prosince 2020 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2020, částka 14)
Typ souboru: pdf
NOP Odsávání novorozenců a kojenců (formát pdf) (433,69 KB)
Datum vydání: 28. února 2021 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2021, částka 3)
Typ souboru: pdf
NOP Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců (formát pdf) (336,04 KB)
Datum vydání: 28. února 2021 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2021, částka 3)
Typ souboru: pdf
NOP Prevence poranění kůže způsobené osobními ochrannými pracovními prostředky (formát pdf) (352,24 KB)
Datum vydání: 30. června 2021 (Věstník Ministerstva zdravotnictví 2021, částka 8)