Národní akční plány a koncepce na rok 2015 – výsledky hodnotící komise

Vytvořeno: 29. 10. 2014 Poslední aktualizace: 29. 10. 2014

V souladu s Metodikou pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na program „Národní akční plány a koncepce“ na rok 2015 proběhlo dne 24. října 2014 jednání hodnotící komise. Hodnotící komise posuzovala splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci, které byly odboru zdravotních služeb předložené v rámci dotačního programu Národní akční plány a koncepce pro rok 2015.

Komise rozhodla doporučit k postupu do dalšího kola hodnocení všechny obdržené žádosti o dotaci. Do dotačního řízení tímto postupuje 13 projektů. Na přidělení dotace tímto nevzniká právní nárok.