Národní akční plány a koncepce na rok 2015 – 2. kolo – výsledky dotačního řízení

Vytvořeno: 2. 12. 2015 Poslední aktualizace: 2. 12. 2015

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků v 2. kole roku 2015 v programu „Národní akční plány a koncepce“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Přílohy