Národní akční plány a koncepce na rok 2015 – 2. kolo – AKTUALIZACE

Vytvořeno: 5. 11. 2015 Poslední aktualizace: 5. 11. 2015

Porada vedení MZ doposud nerozhodla o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní akční plány a koncepce pro rok 2015 – 2. kolo. Nový termín pro zveřejnění výsledků dotačního řízení je stanoven do 30. 11. 2015.