Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012-2014

Vytvořeno: 5. 9. 2012 Poslední aktualizace: 5. 9. 2012
Dne 29.8.2012 vláda odsouhlasila „Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012-2014“. V rámci „Národního akčního plánu“ budou v letech 2012 – 2014 plněny úkoly a aktivity, kterými dojde k nápravě zásadních nedostatků v oblasti vzácných onemocnění.  

 

Přílohy