Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění

Vytvořeno: 24. 4. 2019 Poslední aktualizace: 24. 4. 2019

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění je strategickým dokumentem, jehož cílem je zlepšit prevenci a péči v této oblasti. Plán navazuje na práci započatou v období let 2016–2019. Na tvorbě dokumentu se podílí více než třicítka odborníků lékařských i nelékařských profesí, kteří se problematice demencí dlouhodobě věnují.

Příprava plánu probíhá za spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací na základě jejích procesních doporučení publikovaných v dokumentu Towards a dementia plan: a WHO guide. Smyslem tohoto dokumentu je napomoci efektivní spolupráci klíčových organizací a institucí k vytvoření jasně znějícího plánu usnadňujícího implementaci stanovených opatření k dosažení vytyčených cílů. Detailnější program práce včetně harmonogramu je k nahlédnutí v sekci ke stažení

 

Novinky

 

11. 10. 2019 Představení NAPAN na XI. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb

 

18. – 21. 9. 2019 Aktivity k příležitosti mezinárodního dne AD

 • MZ ČR, NUDZ a WHO vydávají společnou tiskovou zprávu 
 • Panelová diskuse představující NAPAN odborné veřejnosti v rámci konference Pražské gerontologické dny 2019
 • Mediální ohlasy lze shlédnout v sekci ​ke stažení 

 

9. – 10. 9. 2019 Účast zástupců MZ ČR na mezinárodním workshopu WHO věnovaném národním strategiím pro oblast demence

 

6. 9. 2019 Druhý workshop se zahraniční expertkou WHO

 • Diskuse návrhové části NAPAN 
 • Zápis a další materiály naleznete v sekci ke stažení 

 

21. 6. 2019 Představení NAPAN Radě vlády pro seniory a stárnutí populace

 

10. 6. 2019 Druhá schůzka expertní platformy

 • Shrnutí dosavadního postupu
 • Cíle a aktivity identifikované jednotlivými PS 
 • Zápis a další materiály naleznete v sekci ke stažení 

 

7. 6. 2019 Schůzka pracovní skupiny Doporučené postupy a síť služeb

 

25. 5. 2019 Schůzka pracovní skupiny Epidemiologie a věda

 

25. 5. 2019 Schůzka pracovní skupiny Povědomí o demenci

 

14. 5. 2019 Schůzka pracovní skupiny Vzdělvání v sociální oblasti

 

25. 4. 2019 Workshop se zahraniční expertkou WHO

 • Představení pokroku v situační analýze a tezí pracovních skupin 
 • Diskuse procesu prioritizace
 • Zápis a další materiály naleznete v sekci ke stažení 

duben 2019 Zpracování situační analýzy tematickými skupinami dle metodiky Global Dementia Observatory 

19. 3. 2019 První schůzka expertní platformy

 • Diskuse zjištění plynoucích z dotazníků potřeb a preferencí
 • Vytvoření tematicky zaměřených pracovních skupin
  1. Doporučené postupy a síť služeb
  2. Epidemiologie a věda
  3. Legislativa
  4. Povědomí o demenci
  5. Vzdělávání
 • Zápis naleznete v sekci ke stažení