Nařízení vlády č. 97/2023 Sb. ze dne 8. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.

Vytvořeno: 19. 6. 2023 Poslední aktualizace: 19. 6. 2023

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0053-2023.pdf (4,31 MB)