Nařízení vlády č. 253/2021 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Vytvořeno: 16. 9. 2021 Poslední aktualizace: 16. 9. 2021

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0108-2021-1.pdf (95,41 KB)