Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Nařízení Komise (ES) 1451/2007

Vytvořeno: 12. 2. 2008 Poslední aktualizace: 12. 2. 2008

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v č. 16
odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění
biocidních přípravků na trh.

Přílohy