Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Nabídka partnerství od španělského institutu Health Sciences Institute in Aragon (IACS)

Vytvořeno: 25. 1. 2023 Poslední aktualizace: 25. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo nabídku od španělského institutu Health Sciences Institute in Aragon (IACS), který by se chtěl zapojit do níže zmíněné otevřené výzvy programu EU4Health.

IACS má zájem účastnit se ve výzvě EU4H-2022-PJ-4 (informace níže), jejímž konečným cílem je podpořit členské státy při organizaci důkladného posouzení veřejných zakázek v odvětví zdravotnictví na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni poté, co byly zasaženy pandemiemi, a to především na základě kolektivního zpravodajství (text výzvy nejdete v přílohách tohoto článku). IACS je již propojen s dalšími potenciálními partnery, přičemž se jedná především o účastníky aktuálně běžícího projektu PROCURE4Health financovaného z Horizon Europe.

IACS a jeho partneři mají zájem na zapojení dalších 12 nebo více států s nižším hrubým národním důchodem (HND), než je průměrná úroveň EU, neboť mají zájem na splnění podmínek pro financování Evropskou komisí z 80 %.

Příjem Žádostí o poskytnutí grantu je možné Evropské komisi předložit do 21. února 2023. Informace týkající se všech aktuálních výzev k poskytnutí grantu v rámci EU4Health naleznete zde Otevřené výzvy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

ID Výzvy: EU4H-2022-PJ-15 (EU4H-2022-PJ-4): Call for proposals to support structured dialogue at national or regional level on public procurement in the health sector – HERA, více o Výzvě naleznete zde: Funding & tenders (europa.eu).

V případě zájmu kontaktujte:

Juan Riese PhD MBA

European Projects Officer

Knowledge & Innovation Area

Health Sciences Institute in Aragon (IACS)

Biomedical Research Center 1st floor

50009 Saragossa (Spain)

Tel.: +34 976714067

email. jriesej.iacs@aragon.es

www.iacs.es

Přílohy