Nabídka partnerství od irské organizace Health Service Executive

Vytvořeno: 11. 1. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo nabídku partnerství od irské organizace Health Service Executive (HSE), konkrétně od jejího oddělení veřejných zakázek (https://www.hse.ie/eng/about/who/finance/nationalfinance/procurement/), které by se chtělo zapojit do níže zmíněné otevřené výzvy programu EU4Health.

HSE má zájem věnovat se v rámci akce těmto oblastem:

  • Nouzové plánování pro povětrnostní události
  • Skladovací prostory zásob a přístup ke skladování
  • Školení
  • Veřejné zakázky v oblasti digitalizace (technologie QR/čárové kódy atd.)

Příjem těchto Žádostí o poskytnutí grantu je možné Evropské komisi předložit do 21. února 2023. Informace týkající se všech aktuálních výzev k poskytnutí grantu v rámci EU4Health naleznete zde Otevřené výzvy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

ID Výzvy: EU4H-2022-PJ-15 (EU4H-2022-PJ-4): Call for proposals to support structured dialogue at national or regional level on public procurement in the health sector – HERA, více o Výzvě naleznete zde: Funding & tenders (europa.eu)

V případě zájmu kontaktujte:

Amanda Daly, PhD

Programme Manager: International Cooperation

National Focal Point for EU4Health

Research Strategy and Funding

Health Research Board

An Bord Taighde Sláinte

m +353 85 8620938

e amanda.daly@hrb.ie| w www.hrb.ie

Grattan House |67-72 Lower Mount Street

Dublin 2 | D02 H638