Nabídka partnerství od European Respiratory Society

Vytvořeno: 20. 10. 2023 Poslední aktualizace: 20. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo nabídku od organizace European Respiratory Society (ERS), která hledá partnera pro projekt podaný do níže uvedené výzvy programu EU4Health.

ERS je největší vědecká a klinická organizace v oblasti respirační medicíny v Evropě. Cílem projektu je podpora zdraví plic, předcházení onemocnění dýchacích cest a příspěvek ke zdravému stárnutí. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím zavedení jednoho funkčního testu plic pomocí spirometrie prováděného u dětí ve školách. Tato iniciativa bude doprovázena komplexním osvětovým a komunikačním úsilím týkajícím se prevence.

V příloze je přiložen projektový záměr s bližšími informacemi o projektu. Cílem ERS je také propojit projekt se společnou akcí zaměřenou na respirační onemocnění.

ID Výzvy EU4H-2023-PJ-02: Call for proposals to support stakeholders on the prevention of NCDs in the area of chronic respiratory diseases, více o výzvě naleznete zde Funding & tenders (europa.eu).

V případě zájmu kontaktujte:

Ana Khutsishvili

ana.khutsishvili@ersnet.org

Přílohy