Nabídka partnerství k projektu Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví v Bánské Bystrici

Vytvořeno: 19. 8. 2014 Poslední aktualizace: 19. 8. 2014

Regionální úřad veřejného zdravotnictví v Bánské Bystrici hledá partnery pro zapojení se do projektů v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020. Konkrétně se jedná o projekty v rámci vypsaných výzev PJ-06-2014 Health monitoring and reporting systemPJ-07-2014 Healthcare associated infection in long-term care.

Podrobnější popis projektového záměru je popsán v přiloženém dokumentu.

V případě Vašeho zájmu kontaktuje doc. MUDr. Cyrila Klementa, CSc.. Email: ruvzbb@vzbb.sk.

Přílohy