Nabídka partnerství k projektu Orpha codes

Vytvořeno: 13. 2. 2018 Poslední aktualizace: 13. 2. 2018

Ministerstvo zdravotnictví Maltské republiky nabízí možnost partnerství v projektu „Orpha codes“, který bude předkládat do výzvy pro projekty (PJ-03-2018: Orphacodes Project) v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020. Cílem projektu je zlepšit shromažďování informací o vzácných onemocněních zavedením tzv. Orpha kódů (specifický kodifikační systém pro vzácná onemocnění). Tato akce by měla zahrnovat následující činnosti:

–  vytvořit další nezbytná pravidla a pokyny pro kodifikaci vzácných onemocnění;

–  podpořit pilotní implementaci Orpha kódů v nejméně čtyřech členských státech;

– dále podporovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými státy v oblasti kodifikace vzácných onemocnění.

V případě Vašeho zájmu o partnerství či poskytnutí více informací se prosím obraťte na kontaktní osobu na Ministerstvu zdravotnictví Malty, kterou je Dr Neville Calleja, email: neville.calleja@gov.mt, případně na Národní kontaktní místo Malty pro 3. akční program EU v oblasti zdraví, pana Vincenta Buhagiara, email: vincent.buhagiar@gov.mt.