Na ministerstvu zdravotnictví jednal na pozvání ministra Adama Vojtěcha poslanecký výbor pro zdravotnictví  

Vytvořeno: 31. 1. 2018 Poslední aktualizace: 31. 1. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Netradičně na Ministerstvu zdravotnictví ČR začala ve středu 31. ledna 2018 schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Setkání zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který v úvodu pozdravil předsedkyni Výboru pro zdravotnictví Věru Adámkovou, přivítal členy výboru a pozval je na přípitek a neformální prohlídku své kanceláře a přilehlých prostor v budově ministerstva.

V úvodu schůze ministr Adam Vojtěch představil členům výboru vedoucí pracovníky ministerstva zdravotnictví, seznámil je s plánem legislativních změn a s prioritami rezortu na nadcházející období. „V oblasti legislativních změn se zaměříme na elektronizaci českého zdravotnictví. A to nejen na elektronický recept a lékový záznam. Domnívám se, že je také na čase připravit nový zákon o veřejném zdravotním pojištění a na něj navazující právní normy,“ informoval ministr Vojtěch. V neposlední řadě ministr také poděkoval členům Výboru pro zdravotnictví za podporu svého návrhu o ročním odložení sankcionování za nevystavení elektronického receptu.

Předsedkyně zdravotnického výboru Věra Adámková přivítala chystané legislativní změny. Ve zdravotním výboru se sešla skupina poslanců, kteří mají zájem jednat racionálně. Budeme chtít společně prosadit změny, které povedou ke zlepšení našeho zdravotnictví,“ uvedla předsedkyně Věra Adámková.

Jednání se jako host zúčastnil i předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR Peter Koliba, který rovněž uvítal chystané legislativní změny. „Máme u nás jedny z nejlepších zdravotních služeb v Evropě. Ty se ale dají udržet při stávajícím systému financování jen velice těžce,“ řekl senátor Peter Koliba.

Členové Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v další části jednání setkali s nejvyššími představiteli zdravotních pojišťoven. „Chci opustit praxi, kdy se konala pouze formální dohadovací řízení mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Tentokrát chceme výsledky. Naším cílem je, aby se na jednáních dosáhlo dohody o úhradách,“ informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch o dohodovacím řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019, které začalo v úterý 30. ledna 2018.

Předsedové obou parlamentních zdravotnických výborů tento záměr ministra Vojtěcha vřele přivítali.

Po společném vyfotografování se členové zdravotnického výboru přesunuli k pokračování schůze na obvyklé místo – do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

 

 

 

Přílohy