MZ upřesnilo priority v rámci investičního nástroje ReactEU – v následujících třech letech budou moci být realizovány projekty až za 15 miliard

Vytvořeno: 20. 11. 2020 Poslední aktualizace: 4. 2. 2021

Dne 19. listopadu 2020 se uskutečnilo jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU. Hlavním bodem bylo bližší určení aktivit podporovaných v rámci priorit MZ a diskuze o jejich předpokládaných finančních alokacích, oprávněných žadatelích a velikosti v budoucnu realizovaných projektů.

ReactEU je novým evropským investičním nástrojem, který umožní čerpat finanční prostředky v oblasti zdravotnictví už v následujícím roce a který představuje mimořádné dodatečné zdroje na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU. Celková alokace pro Českou republiku se předpokládá přibližně ve výši 27 mld. Kč, z toho pro zdravotnictví se předpokládá alokace ve výši 56 % cca 15 mld. Kč.

ReactEU bude součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v současném programovém období 2014-2020 v rámci nově vytvořené prioritní osy 6: ReactEU.

MZ na základě provedených analýz stanovilo své prioritní oblasti podpory, které byly aktualizovány a závislosti na postupu vyjednávání. Na koncepční skupině byly potvrzeny následující prioritní oblasti podpory, které jsou blíže upřesněny v přiložené prezentaci, která obsahuje zejména stanovení velikosti projektů a oprávněných žadatelů:

  1. Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště- 65 % alokace pro zdravotnictví
  2. Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty – Rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (onkologičtí pacienti, obézní pacienti, geriatričtí a dlouhodobě nemocní, osoby s duševními onemocněním) – 20 % alokace pro zdravotnictví
  3. Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – Rozvoj významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů a nemocnic, rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic – 15 % alokace pro zdravotnictví

V případě dotazů se prosím obracejte na odbor evropských fondů a investičního rozvoje MZ prostřednictvím emailové adresy reactEU@mzcr.cz.

Přílohy

Typ souboru: ppt
TZ_prezentace.ppt (605,00 KB)
Štítky: ReactEU