MZ ke zveřejnění zůstatků na fondech zdravotních pojišťoven

Vytvořeno: 16. 7. 2013 Poslední aktualizace: 16. 7. 2013
Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo pro průběžné zveřejňování zůstatků na účtech fondů jednotlivých zdravotních pojišťoven. “Resort tak učinil na přání poskytovatelů péče, pacientských organizací, odborů i lékařských komor. Kloním se k názoru, že veřejnost by o výsledcích hospodaření jednotlivých pojišťoven měla být informována, proto jsme zvolili tento transparentní a velmi přehledný způsob. Jedná se o veřejné prostředky, a proto nevidím důvod, proč tak neučinit,“ vysvětlit Martin Holcát, ministr zdravotnictví. MZ ČR na svých webových stránkách bude tyto výsledky měsíčně aktualizovat.
 
Měsíčně činí výběr pojistného na zdravotní pojištění a platba za státní pojištěnce cca 20 mld. Kč a v podstatě stejná částka je zdravotními pojišťovnami uhrazena poskytovatelům zdravotních služeb za zdravotní péči. Zbývající částky, tedy hodnoty zveřejněné na webu, jsou tak jakousi rezervou pojišťoven pro případné výkyvy ve výdajích.
 
Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven naleznete zde: