Možnost ucházet se o ocenění „EU Health Award 2021“ za aktivity zaměřené na prevenci rakoviny a duševního zdraví

Vytvořeno: 8. 11. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Evropská komise každoročně uděluje ocenění „EU Health Award 2021“ za činnosti přispívající ke zvyšování úrovně veřejného zdraví v EU. Žádosti podané v rámci ceny „EU Health Award 2021“ musí být zahájeny a uvedeny do praxe v letech 2020, anebo 2021 a musí se týkat jedné z níže uvedených oblastí.

Prevence rakoviny

Evropská komise v roce 2021 odmění města, nevládní či jiné organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace) a vzdělávací instituce, které usilují o podporu komunikace a zdravotní gramotnost v oblasti prevence rakoviny u dětí a mladých lidí (od 6 do 24 let).

Odměňované činnosti se mohou týkat např. aktivit podporujících zdravý životní styl, snižování používání tabákových výrobků a alkoholu, omezování online marketingových a jinak nezdravých produktů na trh, podporu životního prostředí a ochranu před slunečním zářením, apod. Zvláštní pozornost je zaměřena na zapojení dětí a mladých lidí ze sociálně-ekonomicky znevýhodněných skupin obyvatel včetně migrantů, etnických menšin a dětí se zdravotním postižením.

Výherci získají:

  1. Cena 30 000 EUR
  2. Cena 20 000 EUR
  3. Cena 12 000 EUR

Kromě hlavních cen bude 3 až 6 aktivit, které se dostanou do užšího výběru, oceněno certifikátem a částkou 1 500 EUR.

Prevence duševního zdraví

Cena „EU Health Award 2021“ bude uznávat a odměňovat komunitní aktivity zmírňující dopad COVID-19 na duševní zdraví.

Aktivity mohou zahrnovat např. opatření zvyšující informovanost, řešení předsudků a stigmat, opatření vedoucí k překonání prodlev a zpoždění, které vznikly v důsledku narušeného poskytování služeb duševního zdraví v důsledku pandemie.

Evropská komise v roce 2021 odmění místní úřady či jejich přímo-řízené organizace, nevládní organizace a jiné neziskové organizace sídlící v jakémkoliv členském státu EU. Cenu získají celkem 3 úřady a přímo-řízené organizace a 6 nevládních a neziskových organizací.

  1. Cena 30 000 EUR
  2. Cena 20 000 EUR
  3. Cena 12 000 EUR

Kromě hlavních cen, bude 3 až 6 aktivit, které se dostanou do užšího výběru, oceněno certifikátem a částkou 1 500 EUR.

Více informací naleznete v přílohách nebo na stránce EU4Health Award.

Přílohy